Kancelaria Adwokacka Jolanta Lipińska- Bołądź, Janusz Bołądź

Rozwód, odszkodowania, podział majątku? Adwokat w Toruniu!

Jesteśmy małżeństwem. Oboje ukończyliśmy aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką. Od 1980 roku jesteśmy adwokatami. Przez prawie 12 lat wykonywaliśmy zawód w Zespole Adwokackim Nr 2 w Toruniu, przy ulicy Rynek Staromiejski 17, a od 1992 roku prowadzimy indywidualne Kancelarie Adwokackie, obecne przy ulicy Łaziennej 4 w Toruniu.

Nasza córka, Dominika Bołądź, jest obecnie studentką V roku Wydziału Prawa i mamy nadzieję, że wkrótce również dołączy do pracy w Kancelarii.

Obecnie współpracuje z nami apl. adw. Patryk Welenc, który aktywnie uczestniczy we wszystkich pracach Kancelarii i zapowiada się na bardzo dobrego adwokata.

Zajmujemy się obsługą prawną zarówno Klientów indywidualnych, jak i firm, oferując usługi adwokackie w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne:

- dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu błędów w sztuce medycznej, zakażeń szpitalnych, wypadków komunikacyjnych,

- odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązań lub nienależytego ich wykonania,

- prawo rzeczowe: zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, ochrona posiadania,

- prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zapis windykacyjny, dział spadku, zachowek,

- podział majątku wspólnego małżeńskiego,

- ubezwłasnowolnienie,

- postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

Prawo rodzinne:

- sprawy o rozwód, unieważnienie małżeństwa, separację, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo karneprawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze:

- obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania,

- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,

- obrona skazanego w sprawach o udzielenie przerwy, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz w sprawach stosowania dozoru elektronicznego.

We wskazanych powyżej sprawach reprezentujemy strony przed sądami, organami administracji państwowej, urzędami, prowadzimy mediacje, opracowujemy pisma procesowe i opinie prawne, udzielamy porad prawnych.

 Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka

ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń

Telefon: (56) 621-14-39

Adwokat

Jolanta Lipińska-Bołądź

telefon: 609-850-339

e-mail: jolaboladz@wp.pl

Adwokat

Janusz Bołądź

telefon: 609-850-391

e-mail: janusz.boladz@wp.pl

Tu nas znajdziesz!

Godziny pracy Kancelarii:

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 16.00